Изберете страница

Обслужва читатели от всички възрасти. Литературата е на свободен достъп, разделена на три отдела : отраслова, художествена и детска.

Библиотеката извършва справочно-информационна дейност по зададени от клиента теми.

Регистрацията на читателите е поименна, изисква се лична карта и заплащане на определена такса.

В библиотеката се извършват следните услуги:

* копиране,

* подвързване,

* ламиниране,

* набор на текст,

* сканиране,

* разпечатване.

ПОНЕДЕЛНИК – ЧЕТВЪРТЪК
8.30 – 18.00
ПЕТЪК
8.30 – 17.00
СЪБОТА
9.00 – 13.00
Всеки първи четвъртък не работи с читатели

 Запознайте се с библиотечните такси за издаване на читателски карти, ценоразпис на библиотечни услуги.

up 181105100153 DSCN7318

RSS
WhatsApp