Изберете страница
Спектакъл „Морскосиньо“ отвъд пределите на Варна

Спектакъл „Морскосиньо“ отвъд пределите на Варна

Спектакълът „Морскосиньо“ е част от ПРОЕКТ: BG14MFOP001- 4.053-0009 „МОРСКОСИНЬО“., мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, спечелен от нашето читалище. Участници са децата от школата на актьорското майсторство и школата по Хип-хоп „Artistix”.

 

Спектакъл „Морскосиньо“

Спектакъл „Морскосиньо“

Спектакълът е част от ПРОЕКТ: BG14MFOP001- 4.053-0009  „МОРСКОСИНЬО“., мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, спечелен от нашето читалище. Участници са децата от школата по актьорско майсторство и школа Хип-хоп „Artistix”.

 

RSS
WhatsApp