Изберете страница

Морскосиньо

Проект: BG14MFOP001-4.053-0009 „МОРСКОСИНЬО“ по процедура “Екологична и устойчива рибарска област” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.

МАКЕТ  Аспаруховски плаж – Пристанище Карантината

МАКЕТ Аспаруховски плаж – Пристанище Карантината

МАКЕТ  Аспаруховски плаж – Пристанище Карантината Изработен по проект: BG14MFOP001-4.053-0009 „МОРСКОСИНЬО“ по процедура “Екологична и устойчива рибарска област”  по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г., мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива...

Спектакъл „Морскосиньо“ отвъд пределите на Варна

Спектакъл „Морскосиньо“ отвъд пределите на Варна

Спектакълът "Морскосиньо" е част от ПРОЕКТ: BG14MFOP001- 4.053-0009 „МОРСКОСИНЬО“., мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, спечелен от нашето...

Интерактивна беседа на тема „Арго буйове – Океански технологии и иновации в морските изследвания“

Интерактивна беседа на тема „Арго буйове – Океански технологии и иновации в морските изследвания“

Интерактивна беседа на тема „Арго буйове - Океански технологии и иновации в морските изследвания“ с лектори инж.Виолета Слабакова и д-р Красимира Славова от Института по океанология към БАН и ученици от ВМГ „Св. Николай Чудотворец“ с г-жа Атанасова. Събитието е по...

Морскосин пленер и беседа

Морскосин пленер и беседа

Стартираха две от събитията  планирани по проект: BG14MFOP001- 4.053-0009 „МОРСКОСИНЬО“., мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Пленер...

Спектакъл „Морскосиньо“

Спектакъл „Морскосиньо“

Спектакълът е част от ПРОЕКТ: BG14MFOP001- 4.053-0009  „МОРСКОСИНЬО“., мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, спечелен от нашето...

Скъпи приятели, с радост Ви информираме, че на 18.03.2022г. Председателят на Читалищното настоятелство на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1927“ г-н Николай Бинев подписа Административен договор МДР-ИП-01-10 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морското дело и рибарство 2014-2020.Договорът е във връзка с реализация на проект: BG14MFOP001-4.053-0009 „МОРСКОСИНЬО“ по процедура “Екологична и устойчива рибарска област” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г., мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Главна цел на Процедурата “Екологична и устойчива рибарска област” е Инвестиционна подкрепа на дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията, подкрепа на екологични инициативи в подкрепа на „синия растеж“.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 27 826.42лв., от които 23 652.45лв. европейско и 4 173.97лв. национално съфинансиране. Периодът на изпълнение на проекта е от 18.03.2022г. до 8.06.2023г.

С проекта МОРСКОСИНЬО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1927“ си поставя задача да се превърне в предпочитано място за „сини“ срещи на младежката общност от рибарската област ВБА /Teen hub/, в средище, популяризиращо морското културното наследство на територията, по пътя на повишаване на знанията за морето и неговите екосистеми.

Дейностите по експониране на значими обекти от природното, историческо и архитектурно богатство на територията, изучаването и популяризирането им, ще съдействат за валоризиране на местното материално морско културно наследство и за разпространяване на нови знания за кулинарно богатство, бит и култура на рибарската общност сред младежите и местното население на областта ВБА.

Проектът предвижда проучване на информация за синьото културно наследство на областта, виртуален МОРСКОСИН пътеводител за трите общини, заснемане на важни обекти от крайморската територия, изработка и експониране на техен 3D макет. Тематиката на онлайн библиотеката ще се обогати с дигитализирана краеведска литература на морска тематика, а сайта – с тематична страница „Морскосиньо“.

За младежите и за учениците от учебните заведения в рибарската област ще бъдат организирани беседи на екологична тема с участието на учени от Института по океанология към БАН. Новите знания децата ще демонстрират сред местната общност чрез флаш-моб събития на читалищни клубове и трупи.

Активностите на читалищната галерия ще се обогатят с Арт работилница за пластика и арт инсталации от материали, изхвърлени от морето, културен „син“ календар, и дигитален „син“ пътеводител, разработени за цялата рибарска област.

Кулминация на събитията ще бъдат младежкият международен пленер „Морски хоризонти” и пътуващите му изложби в центровете на рибарската област, а проектът ще способства и за закупуване на персонални компютри, озонатори за помещенията и надграждане на интернет сайта на организацията.

 

RSS
WhatsApp