Изберете страница

История

Идеята за откриване на читалище в Аспарухово (тогава Сес Севмес) се заражда сред членовете на младежкото въздържателно дружество през 1926 година.

На 13.02.1927 година след черковна служба се провежда квартално събрание за учредяване на читалището. На събранието присъстват много жители на квартала. Четири дена по-късно е избрано и читалищно настоятелство в състав: Петър Георгиев – председател, Христо Петров – секретар, Никола Касабов – библиотекар и членове: Мерджан Димов, Васил Луков, Георги Наков и Иван Калайджиев.

На 19 април читалището се сдобива и с печат в кръгла форма и текст “Сес Севмеско народно читалище “Просвета” – Варна 1927 година”.

В началото читалището се помещава в малка стая под наем (кафенето на Коста Калудов). Взето е решение да се направят постъпки за построяване на здание за читалището, като за целта се избере подходящо общинско място (овощната общинска градина). Приет е и първият читалищен бюджет, като за “Постройка на читалищно здание” е гласувана първоначална сума от 2 615 лв.

Първите книги за читалнята са подарени от проф. Калянджиев и други граждани на квартала и града, а членовете на читалището го абонират за 19 вестника и списания. Закупуването на знаме и изработването на надпис на помещението през май 1928 година са знак, че читалището вече трайно присъства в общокварталния живот.

Заедно с младежите от въздържателното дружество читалище “Просвета” повежда борба против алкохола и гражданската апатия. Насочват усилията си към подобряване на битовите условия във все още неблагоустроения и отдалечен квартал. Подпомага бедни семейства, открива трапезарии за бедни деца, подпомага извоюването на трудови и социална права на работниците в кварталните фабрики.

Постепенно читалищните дейци и читалището стават притегателен център за прогресивните младежи от квартала, за тези, които пишат стихове, свирят на музикални инструменти, пеят и танцуват.

Построена е нова читалищна сграда през 1938 година –от 80 кв.м. със салон за събрания и читалня, малка библиотека (заемна) и канцелария за читалищните дейци, открита със скромно тържество.

Книжният фонд непрекъснато се обогатява с нови книги. Доставят се и произведения от класическата литература (предимно руска и западноевропейска). Открива се театрална трупа.

Първата новогодишна вечеринка читалището организира на 31.12.1930 година. Тя се превръща в традиция до 1944 година, прекъсната и възстановена отново с посрещането на 21 век в 2001г

Всички дейности на читалището в години след 1944г. са насочени към привличане на населението, особено на младите хора в читалищните дейности. Създаване на условия за разгръщане на библиотечна, културно–просветна дейност и художествена самодейност. Във връзка с това се сформират китарен оркестър и дамски читалищен хор.

С усилията и помощта на стари читалищни дейци през 1956 година започва строежът на новата читалищна сграда с библиотека и киносалон на централния площад в квартала. През 1960 година читалището се премества в новата сграда. С преместването и създадените условия се ражда танцовата самодейност на читалището. Първият танцов състав е основан през 1960 година. Вече 60 години танцовата самодейност на НЧ “Просвета” възпитава в родолюбие и уважение към българския фолклор няколко поколения кварталци.

На 22 май 1967 година в навечерието на Празника на славянската писменост и култура Народно читалище “Просвета” е обявено за ОБРАЗЦОВО.

През юни 1967 година читалище”Просвета” организира първото надпяване на народни хорове, инструментални състави и индивидуални изпълнители под надслова “Аспарухово пее и танцува”. По-късно надпяването се превръща в ежегоден и традиционен празник на кв.Аспарухово и визитка на читалището. От неговата сцена са започнали своя творчески път много аспаруховски таланти. Празникът без прекъсване се провежда в първите летни дни на м. юни. До 2000 година – в местността “Боровец” всяка втора неделя от месеца, и след преместването в красивия Аспарухов парк – всяка втора събота.

В същата 1967 е създаден и колективът по национална шевица, приел по-късно за патрон Райна Княгиня.

През 1972 година образцово народно читалище “Просвета” е удостоено със званието “Национален първенец” – квартално читалище.

В 1977 – годината на неговата петдесетгодишнина, читалището е обявено за базово. За 50 годишния си юбилей Народно читалище “Просвета” е удостоено с орден “Кирил и Методий” – ІІІ степен. В съставите на читалището през 1977 година участват над 400 самодейци.

През 1984 година под патронажа на Комитета за култура е организиран национален “Преглед за най-добра дейност на народните читалища” и читалището е едно от трите варненски читалища, удостоени със значка и грамота. В същата 1984 год. е направена основна реконструкция и модернизация на читалищната сграда, както и нейното разширение. Така читалището се сдобива с камерна концертна зала (120 места, използвана и до сега), хореографски комплекс, музикален магазин, нови и удобни учебни и репетиционни зали.

Промяната от 1989 година се отрази в читалищното ежедневие по-късно (след 1993 г.). Активизираха се някои от позабравените способи за допълнително подпомагане –дарителство на книги, абонамент и други материали и пособия, финансово подпомагане на някои от дейностите (спонсорство). Особено силно този вид подпомагане се проявява в кв. Аспарухово поради откъснатостта на квартала от голямата градска култура и голямото преимущество на читалище “Просвета” в качеството си на единствен културен остров на територията на квартала.

Свържете се с нас

7 + 15 =

9003 Варна, бул. Народни будители 1 кв. Аспарухово

Читалищен секретар: 089 995 05 06

Библиотека: 052 370 934

RSS
WhatsApp