Изберете страница

Интерактивна беседа на тема „Арго буйове – Океански технологии и иновации в морските изследвания“ с лектори инж.Виолета Слабакова и д-р Красимира Славова от Института по океанология към БАН и ученици от ВМГ „Св. Николай Чудотворец“ с г-жа Атанасова.

Събитието е по проект: BG14MFOP001- 4.053-0009 „МОРСКОСИНЬО“., мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

 

RSS
WhatsApp