9003 Варна, бул. Народни будители 1
кв. Аспарухово
Читалищен секретар: 089 995 05 06
Библиотека: 089 995 05 08 || 052 370 934
Имейл: prochi@abv.bg

Полезни връзки

Последно

Читалищната библиотека

07.08.2017 | 2147 | | Библиотека

Библиотеката при читалище „Просвета 1927” е съвременна, с обновен фонд и общодостъпна. Обслужва населението на Район Аспарухово ...

Проекти 2016 година

07.08.2017 | 1535 | Проекти

Проект: Международен фестивал на изкуствата (МФИ) “Аспарухово пее и танцува” към Община Варна, Фонд Култура, Община Варна Про...

Устав на Народно читалище „ПРОСВЕТА 1927”, основано на 13.02.1927 г. в гр. Варна, кв. Аспарухово

03.08.2017 | 2247 | | Читалище

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 С този Устав се уреждат основните положения на вътрешно-нормативната уредба на Народно Читал...

Работно време, такси, цени и услуги на библиотеката

03.08.2017 | 4824 | | Библиотека

Обслужва читатели от всички възрасти. Литературата е на свободен достъп, разделена на три отдела : отраслова, художествена и дет...

Правилник за обслужване на читателите в Библиотеката при НЧ “Просвета 1927” - Варна

03.08.2017 | 2233 | | Библиотека

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Правилникът на библиотеката при читалище “Просвета” - Варна е разработен въз основа на типови правил...
<< < 3 4 5 6 > >>
Съдържание (26) Илюстрации (148) Файлове (13)