9003 Варна, бул. Народни будители 1
кв. Аспарухово
Читалищен секретар: 089 995 05 06
Библиотека: 089 995 05 08 || 052 370 934
Имейл: prochi@abv.bg

Полезни връзки

Последно

Фолклорна формация “Авлига”

07.08.2017 | 2051 | | Школи и състави: изкуства

Читалищната галерия "Аспарухово Арт"

07.08.2017 | 2383 | | Галерия "Аспарухово Арт"

Галерията има зад гърба си множество изложби на световно известни автори като: Любомир Сергеев, Роман Сустов, Мария Казакова, Пе...

Читалищната библиотека

07.08.2017 | 2448 | | Библиотека

Библиотеката при читалище „Просвета 1927” е съвременна, с обновен фонд и общодостъпна. Обслужва населението на Район Аспарухово ...

Проекти 2016 година

07.08.2017 | 1770 | Проекти

Проект: Международен фестивал на изкуствата (МФИ) “Аспарухово пее и танцува” към Община Варна, Фонд Култура, Община Варна Про...

Устав на Народно читалище „ПРОСВЕТА 1927”, основано на 13.02.1927 г. в гр. Варна, кв. Аспарухово

03.08.2017 | 2528 | | Читалище

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 С този Устав се уреждат основните положения на вътрешно-нормативната уредба на Народно Читал...
<< < 3 4 5 6 > >>
Съдържание (28) Илюстрации (161) Файлове (13)