9003 Варна, бул. Народни будители 1
кв. Аспарухово
Читалищен секретар: 089 995 05 06
Библиотека: 089 995 05 08 || 052 370 934
Имейл: prochi@abv.bg

Полезни връзки

Читалище (2)

03.08.2017 | 2720
ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 С този Устав се уреждат основните положения на вътрешно-нормативната уредба на Народно Читалище „Просвета-1927г.”, неговото учредяване, устройство и управление, дейност, имущество, финансиране, издръжка и прекратя...
03.08.2017 | 3406
Идеята за откриване на читалище в Аспарухово (тогава Сес Севмес) се заражда сред членовете на младежкото въздържателно дружество през 1926 година. На 13.02.1927 година след черковна служба се провежда квартално събрание за учредяване на читалището....
1
Съдържание (29) Илюстрации (166) Файлове (15)