9003 Варна, бул. Народни будители 1
кв. Аспарухово
Читалищен секретар: 089 995 05 06
Библиотека: 089 995 05 08 || 052 370 934
Имейл: prochi@abv.bg

Полезни връзки

Годишно отчетно-изборно събрание

Настоятелството на Читалището

Ви кани на

ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

на 03.03.2022г. от 11,00ч.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на дейността на НЧ „Просвета 1927” през 2019-2021г.

2. Отчет на ПК за 2021г. и приемане на бюджет за 2022г.

3. Промени в Устава на НЧ „Просвета 1927”

4. Програма за дейността през 2022 - 2025г.

5. Избор на Настоятелство и ПК за периода

t
f
19.02.2022 | Знаци: 371 | Прегледи: 1125 | Сподели:
Съдържание (46) Илюстрации (206) Файлове (26)